Thesis / Darbi

Request a thesis copy via e-mail mmml[at]lu.lv/Darba kopiju varat iegūt sūtot e-pastu uz mmml[at]lu.lv

Doctoral thesis / Promocijas darbi

 • Abdelqader Zaben - "Dynamics of Spontaneously Magnetized Micro-filaments under an External Magnetic Field: Experimental Investigation / Spontāni magnetizētu mikrostīgu dinamika ārējā magnētiskajā laukā: eksperimentāla izpēte", advisors/vadītāji: Dr. Guntars Kitenbergs, Prof. Andrejs Cēbers, defended in Riga, 2022.12.16., full text in English

 • Aigars Langins - "Three-dimensional Simulations of Magnetic Fluid Free Interface Dynamics Using Boundary Integral Equations / Magnētisko šķidrumu brīvo virsmu dinamikas simulācijas trijās dimensijās ar robežintegrālvienādojumiem", advisor/vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, defended in Riga, 2022.12.16., full text in English

 • Andris Pāvils Stikuts - "Magnetic fluid droplets in rotating fields: theory, experiments and simulations / Magnētiskā šķidruma pilieni rotējošā laukā: teorija, eksperimenti un simulācijas", advisors/vadītāji: Prof. Andrejs Cēbers & Prof. Régine Perzynski, defended in Paris, 2022.10.14., full text in English, info in French/English.

 • Rūdolfs Livanovičs - "The mathematical modeling of the single and ensemble dynamics of magnetic filaments / Magnētisku stīgu un to ansambļu dinamikas matemātiskā modelēšana", advisor/vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, defended in Riga, 2016.01.22., full text in English;

 • Jānis Cīmurs - "Single-domain and superparamagnetic particle dynamics in time dependent magnetic fields / Viendomēna un superparamagnētiskas daļiņas dinamika mainīgos magnētiskajos laukos", advisor/vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, defended in Riga, 2015.09.18., full text in English;

 • Guntars Kitenbergs - "Hydrodynamic instabilities in microfluidic magnetic fluid flows / Hidrodinamiskas nestabilitātes magnētiskā šķidruma plūsmās mikrofluidikā / Instabilités hydrodynamiques de fluides magnétiques en écoulements microfluidiques", advisors/vadītāji: Prof. Andrejs Cēbers & Prof. Régine Perzynski, defended in Paris, 2015.07.16., full text in English, kopsavilkums latviešu valodā, résumé en français or full text in English, résumé en français;

 • Oksana Petričenko - "Ferromagnetic nanoparticles and their application for the functionalization of the soft matter (organic compounds like dihydropyridine-type lipids, polymers) / Feromagnētiskas nanodaļiņas un to pielietojums mīkstu materiālu (dihidropiridīna tipa lipīdu organiski savienojumi, polimēri) funkcionalizācijai", advisors/vadītāji: Prof. Andrejs Cēbers & Dr.Chem. Aiva Plotniece, defended in Riga, 2014.03.20., full text in Latvian/darbs latviešu valodā;

 • Kaspars Ērglis - "Experimental study of properties and motion of flexible magnetic microfilaments / Lokanu magnētisku mikrostīgu īpašību un kustības eksperimentāli pētījumi", advisor/vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, defended in Riga, 2010.11.09., full text in Latvian/darbs latviešu valodā;

 • Andrejs Tatulcenkovs - "Nonlinear dynamics of magnetic fluid free surgace in hele-shaw cell / Dynamique non-linéaire de la surface d'un liquide magnétique dans une cellule de Hele-Shaw", advisors/vadītāji: Prof. Andrejs Cēbers & Prof. Jean-Claude Bacri, defended in Paris, 2010, link to bibliographical information and abstracts;

Master thesis / Maģistra darbi

 • Olafs Slabkovskis - "Rotējoša lauka spoļu sistēmas magnētiskā lauka kalibrācija", vadītājs: Doc. Ivars Driķis, izstrādāts un aizstāvēts LU FMOF 2021. gadā.

 • Jānis Užulis - "Paramagnētisku daļiņu ķēdes rotējošā laukā", vadītājs: Dr. Jānis Cīmurs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMOF 2020. gadā, darbs latviešu valodā,

 • Andris Pāvils Stikuts - "Robežintegrālvienādojumu algoritma izveide un tā testēšana piliena formas relaksācijai kapilāro spēku iedarbībā šķidrumā ar patvaļīgu viskozitāti", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2018. gadā,

 • Jānis Erdmanis - "Līdzsvara figūras un dinamika magnētiskā šķidruma pilienam ārējā laukā", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2016. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Andrejs Tučs - "Feromagnētiskās daļiņas dinamika eliptiski polarizētā laukā", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2012. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Rūdolfs Livanovičs - "Magnētisku stīgu dinamika ārējā mainīgā magnētiskā laukā", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2011. gadā, darbs latviešu valodā.

Bachelor thesis / Bakalaura darbi

 • Laura Nelsone - "Magnētiskie pilieni kā rīks, lai noteiktu fāžatdalītu magnētisku šķidrumu īpašību atkarību no temperatūras", vadītājs: Dr. Guntars Kitenbergs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMOF 2021. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Alise Ella Krimane - "Viskozu magnētisku pilienu hidrodinamika zemfrekvences rotējošā laukā", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, Dr. Guntars Kitenbergs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2018. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Andris Potrebko - "Difūzijas koeficienta noteikšana no Brauna kustības teorētiskiem aprēķiniem", vadītājs: Dr. Jānis Cīmurs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2018. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Andis Draguns - "Magnētisku kubu ķēžu konfigurācijas un to atkarība no magnētiskā lauka", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2017. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Adela Rasma Mīkstā - "Magnētiskā mikrokonvekcija mikrofluidikā", vadītājs: Dr. Guntars Kitenbergs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2017. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Oskars Sjomkāns - "Feromagnētiskas viendomēna daļiņas, ar plaknes anizotropiju, dinamika precesējošā laukā", vadītājs: Dr.phys. Jānis Cīmurs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2017. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Aigars Langins - "Makroskopisku magnētu ķēdes liekuma elastība", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, konsultants: Dr. Guntars Kitenbergs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2016. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Raimonds Narņickis - "Magnētiska piliena līdzsvara figūru skaitlisks aprēķins augstfrekvences rotējošā magnētiskā laukā", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2016. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Danuta Rudakovska - "Makroreoloģiskie mērījumi Pf1 vīrusa un magnētisko daļiņu sistēmai ārējā laukā", vadītājs: Dr.phys. Kaspars Ērglis, Mag.phys. Artis Brasovs, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2015. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Guntars Kitenbergs - "Kustības magnētiskajā laukā reģistrācija un digitālā apstrāde", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2010. gadā, darbs latviešu valodā.

 • Rūdolfs Livanovičs - "Feromagnētisku mikropeldētāju pārvietošanās mehānisms un tā skaitliskā modelēšana", vadītājs: Prof. Andrejs Cēbers, izstrādāts un aizstāvēts LU FMF 2009. gadā, darbs latviešu valodā.