MikroTik-projekts

Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana

Pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam, ko administrē LU fonds, Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Lāzeru centrs un Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija ir jau saņēmuši jaunas iekārtas un programmatūru 42000 eiro vērtībā, kas tiks izmantotas augstas klases magnētiskā lauka attēlošanas iekārtas izveidei.

Šīs eksperimentālās iekārtas pamatuzdevums ir dažādu magnētisku struktūru raksturojošu magnētisko lauku attēlu iegūšana. Kā magnētiskā lauka mērītājs tiek izmantots neliels dimanta kristāls, kura iekšienē mākslīgi izveidoti piemaisījumi, jeb tā sauktie krāsu centri. Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentos tiek izmantoti Slāpekļa-Vakances centri. Tie izceļas ar to, ka tos apstarojot ar zaļu lāzera gaismu tie spīd sarkani, bet no tā, cik spoži tie spīd, iespējams pateikt, kādā magnētiskajā laukā atrodas krāsu centrs. Tā kā šie krāsu centri ir izkaisīti pa dimanta kristālu, tad iespējams reģistrēt spīdēšanas intensitāti, no katras konkrētās kristāla vietas, kas sniedz iespēju novērot pat ļoti nelielus magnētiskus objektus, un iegūt to magnētiskā lauka attēlus, kas parāda magnētiskā lauka sadalījumu, lielumu un virzienu. Šāda veida magnētiskā lauka izpēte pielietojama gan magnētisku mikro un nano struktūru izpētei, gan arī magnētisku plāno kārtiņu izpētei. Šāda izpēte, savukārt, ir svarīga visdažādākajās nozarēs, sākot no medicīnas, kur labi izpētīti magnētiski peldētāji spēs nogādāt zāles precīzi nepieciešamajai vietai, un beidzot ar viedo tehnoloģiju attīstību, kur precīzu plāno kārtiņu īpašību noteikšana var ne tikai ietaupīt ļoti daudz vērtīgu un grūti iegūstamu materiālu, bet arī atklāt jaunas materiālu īpašības.

Šobrīd norisinās aktīva jaunās eksperimentālās iekārtas izveide.