Funding

Current projects

Magnetics and Microhydrodynamics - from guided transport to delivery (MaMi)

  • H2020 MSCA European Training Network project, Web site link, CORDIS link

  • partner, 2018/05/01-2022/04/30

Biologically inspired models of active matter driven by electromagnetic field/ Bioloģiski motivēti aktīvo sistēmu modeļi elektromagnētiskā laukā

  • Latvian Council of Science #FLPP project lzp-2020/1-0149

  • leader, 2021/01/01-2023/12/31, more info, lzp.gov.lv link

Particle rotation driven systems / Daļiņu rotāciju virzītas sistēmas

  • European Regional Development Fund project 1.1.1.2/VIAA/3/19/562

  • #PostDocLatvia, leader, 2020/03/01-2023/02/28, more info, lu.lv link

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications (FMF)/ Lokanas magnētiskas stīgas: to īpašības un pielietojumi

  • M-era.net Joint Call 2017 project, more info, info lv, info en

  • Partially funded by European Regional Development Fund, project nr. 1.1.1.5./ERANET/18/04

  • leader, 2018/09/03-2021/09/02

Simulations for stimulation of science/ Simulācijas zinātnes stimulācijai

Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli, apakšprojekts "Mīkstie materiāli elektromagnētiskā laukā"/ Nano and quantum technologies, innovative materials, subproject "Soft materials in electromagnetic field"

  • University of Latvia, grant No. 6012-A55.2/48, partner, 2016->,

Past projects

Synthesis of new magneto-active functional nanomaterials / Jaunu magnētisku aktīvu funkcionālo nanomateriālu sintēze

  • European Regional Development Fund project 1.1.1.2/VIAA/1/16/018

  • #PostDocLatvia, leader, 2017/11/01-2020/10/31, more info, lu.lv link

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

Microflows in magnetic soft matter / Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē

  • European Regional Development Fund project 1.1.1.2/VIAA/1/16/197

  • #PostDocLatvia, leader, 2017/11/01-2020/10/31, more info, lu.lv link

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

Structure formation of magnetic particles in time dependent magnetic fields / Magnētisku daļiņu struktūru veidošanās mainīgos magnētiskajos laukos

  • European Regional Development Fund project 1.1.1.2/VIAA/1/16/060

  • #PostDocLatvia, leader, 2017/12/01-2020/11/30, more info, lu.lv link

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

The quest for disclosing how surface characteristics affect slideability / Virsmas īpašību ietekmes uz slīdāmību pa ledu pētījumi

  • European Regional Development Fund project 1.1.1.1/16/A/129

  • partner, 2017/04/01-2020/03/31, more info, lu.lv link, rtu.lv link

Fluctuation phenomena in magneto-microhydrodynamics (FluMaMi)/ Fluktuāciju parādības magneto-mikrohidrodinamikā

  • French-Latvian bilateral program "Osmose"/"Osmoze", info lv, info fr, nr. LV-FR/2018/5 and LV-FR/2019/5

  • leader, 2018/01/01-2018/11/23, extended to 2019/11/22

MetrologY at the Nanoscale with Diamonds (MyND)

  • M-era.Net project, partner, 2015/09/01-2018/08/31

COST action MP1305 - Flowing Matter

 • Action home page link, COST web page link

  • Participant, 2014/05/06-2018/05/05/

MultIfunctional Materials and composItes, photonicS and nanotechnology (IMIS2)

  • Project No. 4 “Nanomaterials and nanotechnologies for medical applications”

  • National Research Program project No. 2014.10-4/VPP-3/21

  • (Valsts Pētījumu Programma), partner, 2014-2018, link

Stochastic dynamics of magnetotactic bacteria at random switching of rotary motors/ Magnetotaktisku baktēriju stohastiskā dinamika pie gadījuma rakstura rotācijas motoru pārslēgšanās/ Stochastische Dynamik der magnetotaktischen Bakterien bei zufälligen Schalten von Flagellen Drehmotoren

Biomimetic and Biomineralized Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging (Bio2MaN4MRI)

  • FP7 project, partner, 2011/09/01- 2014/08/31. link

Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana

  • SIA "Mikrotīkls" ziedojuma projekts, ko administrē LU Fonds, vairāk info

  • 2017/03/01-2017/12/29

Formation of a new interdisciplinary group for development of nanostructured multilayer material applications/ Jaunas starpdisciplināras grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai

   • European Social Fund project Nr.2013/0028/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/054

   • partner, 2013/01/11-2015/08/31, link

Magnētiskā lauka attēlošana ar nanometru izšķirtspēju izmantojot slāpekļa-vakanču slāņus mākslīgo dimantu kristālos / Imaging of magnetic field with nanometer resolution by using nitrogen-vacancy layers of artificial diamond crystals.

  • European Regional Development Fund project Nr.2014/0031/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/021

  • partner, 2014/09/01-2015/08/31.

Research of properties of functional and microstructured materials in magnetic field/ Funkcionālu un mikrostrukturētu materiālu īpašību elektromagnētiskā laukā izpēte

  • Latvian Council of Science project, leader (Prof. A.Cēbers), 2010-2012.

Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai (IMIS - 4. projekts)