MagBacDyn

Magnetotaktisku baktēriju stohastiskā dinamika pie gadījuma rakstura rotācijas motoru pārslēgšanās

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts

Projekta norises laiks: 20/06/2016-15/12/2016

Projekta dalībnieki:

Projekta mērķis: Eksperimentāli novērota un ar teorētiskiem modeļiem aprakstīta magnetotaktisko baktēriju stohastiskā dinamika, kas ietver baktēriju kustības ātrumus un motoru pārslēgšanos. Pētījuma rezultātus plānots apkopot publikācijā, kas tiks publicēta starptautiskā augstas klases žurnālā.

Galvenās aktivitātes: Pētniecības vizītes, vieslekcijas, pētnieciskais darbs un kopējas publikācijas izstrāde.

Plānotās vieslekcijas:

  • Prof. Andrejs Cēbers, “Hydrodynamics with spin in bacterial suspensions”,

  • Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā, Potsdamā, Vācijā, 14. jūlijā, 11:00

  • Dr. Guntars Kitenbergs, “Hydrodynamic instabilities in microfluidic magnetic fluid flows”,

  • Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūtā, Potsdamā, Vācijā, 15. jūlijā, 9:45.

  • Dr. Damien Faivre, “Synthetic magnetic swimmers: from single individuals to collective effects”,

  • Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas Fakultāte Rīgā, Latvijā, 18. oktobrī, 14:00

  • Klaas Bente, “Magnetotactic bacteria: taking magnets to swim”,

  • Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas Fakultāte Rīgā, Latvijā, 18. oktobrī, 14:00

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Šeit atspoguļotais saturs ir MMML atbildība un tas neatspoguļo Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja viedokli.