Colloquium "50 Years in the World of Magnetism"

Colloquium/Kolokvijs

"50 Years in the World of Magnetism"/

"50 gadi magnētisma pasaulē"

The colloquium was held on February 2, 2018./Kolikvijs notika 2018. gada 2. februārī

Video recording of the colloquium/ Kolikvija video ieraksti

Session 1

Session 2

Colloquium planning can be seen below./Kolokvija darba kārtība skatīt zemāk.

Detailed information on colloquium talks can be found here. Sīkāka informācija par referātiem pieejama šeit.

Questions about colloquium can be sent to Jānis Cīmurs/Jautājumus par kolokviju sūtīt Jānim Cīmuram: janis.cimurs@lu.lv