Colloquium/Kolokvijs
"50 Years in the World of Magnetism"/
"50 gadi magnētisma pasaulē"
The colloquium was held on February 2, 2018./Kolikvijs notika 2018. gada 2. februārī

Video recording of the colloquium/ Kolikvija video ieraksti 

Session 1
Session 2

Colloquium planning can be seen below./Kolokvija darba kārtība skatīt zemāk.
Detailed information on colloquium talks can be found hereSīkāka informācija par referātiem pieejama šeit.

Questions about colloquium can be sent to Jānis Cīmurs/Jautājumus par kolokviju sūtīt Jānim Cīmuram: janis.cimurs@lu.lv