Funding‎ > ‎

ERAF 1.1.1.1/16/A/129

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta
“Virsmas īpašību ietekmes uz slīdāmību pa ledu pētījumi”
aktualitāšu lapa

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/129


Projekta īstenotāji: RTU (vadošais partneris) un LU
Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2017.- 31.03.2020. (36 mēneši)
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 594054.28 EUR,  LU  daļa 120000 EUR
Projekta zinātniskais vadītājs:
LU FMF vad.pētn., Dr.phys. Kaspars Ērglis (01.09.2017.-...), e –pasts: kaspars.erglis@lu.lv
LU FMF vad.pētn., Dr.phys. Guntars Kitenbergs (01.04.2017.-31.08.2017), e –pasts: guntars.kitenbergs@lu.lv
Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica, e – pasts: laureta.busevica@lu.lv
Projekta mērķis: uzlabot cietu materiālu virsmu slīdāmību pa ledu, detalizēti izzinot virsmas slīdāmību ietekmējošos parametrus, izveidojot jūtīgas metodes šo īpašību testēšanai, kā arī izpētot metāla – ledus mijiedarbību.
Projekta galvenie rezultāti: 8 pilna teksta zinātniskās publikācijas, 1 populārzinātniskais raksts, 7 pētījumu atskaites, 3 semināru atskaites, 11 konferences prezentācijas, 1 prototips ar palielinātu jūtību slīdāmības mērīšanai. 
Informatīvās lapas: portālā lu.lv un portālā rtu.lv

MMML laboratorijas pētnieku sadarbība primāri 3. aktivitātē - "Magnētiskā lauka ietekme uz slīdamību"

Paveiktais 3. pārskata periodā (01.10.2017.-31.12.2017)

Rit darbs pie molekulārās dinamikas simulāciju veikšanas ūdens molekulu ansambļiem, sākotnēji bez magnētiskā lauka. Ir iegūti pirmie rezultāti. Ir izveidota magnētiskā lauka kartēšanas iekārta, veikti pirmie testi.

Paveiktais 2. pārskata periodā (01.07.2017.-30.09.2017.) (pilns pārskats):

Turpināts literatūras apskats par magnētiskā lauka ietekmi uz slīdēšanu. Sagatavoti materiāli mērījumiem ar vibrācijas magnetometru, kā arī veikti materiālu magnetizācijas pētījumi.

Paveiktais 1. pārskata periodā (12.04.2017.-30.06.2017.) (pilns pārskats):

Literatūras izpēte un rezultātu prezentēšana par tēmu ‘Kāpēc ledus ir slidens’. Izveidots programmas kods, kas spēj izrēķināt šķidrā slāņa biezumu un pretestības spēku slidai atkarībā no slidas ātruma un ledus temperatūras specifiskā ģeometrijā. Veikta izpēte par virsmas magnētiskā lauka mērsistēmas uzlabošanas iespējām.