Funding

Current projects:

Previous projects:
 • Stochastic dynamics of magnetotactic bacteria at random switching of rotary motors/
  Magnetotaktisku baktēriju stohastiskā  dinamika pie gadījuma rakstura rotācijas motoru pārslēgšanās/
  Stochastische Dynamik der magnetotaktischen Bakterien bei zufälligen Schalten von Flagellen Drehmotoren
  Baltic-German University Liasion Office project, leader, 2016/06/20-2016/12/15, linkdescription 
 • Biomimetic and Biomineralized Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging (Bio2MaN4MRI) 
  FP7 project, partner, 2011/09/01- 2014/08/31. link
 • "Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana"
  SIA "Mikrotīkls" ziedojuma projekts, ko administrē LU Fonds, 2017/03/01-2017/12/29
 • Formation of a new interdisciplinary group for development of nanostructured multilayer material applications/
  Jaunas starpdisciplināras grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai
  European Social Fund project Nr.2013/0028/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/054
  partner,  2013/01/11-2015/08/31, link


 • Magnētiskā lauka attēlošana ar nanometru izšķirtspēju izmantojot slāpekļa-vakanču slāņus mākslīgo dimantu kristālos / Imaging of magnetic field with nanometer resolution by using nitrogen-vacancy layers of artificial diamond crystals.
  European Regional Development Fund project Nr.2014/0031/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/021
  partner, 2014/09/01-2015/08/31.

 • Research of properties of functional and microstructured materials in magnetic field/ Funkcionālu un mikrostrukturētu materiālu īpašību elektromagnētiskā laukā izpēte
  Latvian Council of Science project, leader (Prof. A.Cēbers), 2010-2012.

 • Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai (IMIS - 4. projekts)
  National Research Program (Valsts Pētījumu Programma), partner, 2010-2013, link